Ändringar i hyresavtal mellan ditt bolag och Silverpoint Vacations SL

Hyresavtal mellan Palm Beach Tenerife xxx SL och Silverpoint Vacations SL

De flesta av våra kunder har fått mejl (22-05-2019) från Excel Hotels & Resorts S.A. rörande de hyresavtal som är ingångna mellan respektive kunds bolag och Silverpoint Vacations S.L. I skrivelsen meddelas att svårigheter uppstått rörande ränteutbetalningar för år 2018 samt att omvandling av certifikat till "title",  dvs omvandling till er respektive lägenhet försenas. Man föreslår att Excel Hotels & Resorts SA skall inträda som ny hyresavtalspartner och att nytt hyresavtal kommer att presenteras på nästa bolagsstämma. Vidare meddelas att uppräknad ränteinkomst för 2019 skall distribueras under 2020. När det gäller ränteinkomst för 2018 hänvisar man till artikel 6 i hyresavtalet och anför att för 2018 kommer man ej att kunna följa vad som angetts där, det vill säga de avtalade 4,5 % i ränte kommer inte att utbetalas för 2018.

- Vad betyder detta för dig?

- Vilka åtgärder kan och bör du som bolagsägare och avtalspart ta?

- Riskerar jag något att ingår nytt avtal med den nya avtalsparten Excel Hotels & Resorts SA

Kontakta oss på LR Advokater för ett kostnadsfritt samtal rörande din aktuella situation.
Ring: 0034 601 01 97 97, alt 0046 (0)70 367 20 60

© LRAdvokater 2021 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.