Framtidsfullmakt

Har du tänkt på vem som skall hantera dina angelägenheter i det fall du vill men inte längre kan. Du kanske blir fysktiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Tanken med en framtidsfullmakt är att den skal vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större självbestämmande i sina egna ekonomiska och privata angelägenheter.

En framtidsfullmakt kan tecknas av någon som är minst 18 år, den skall vara skriftlig och det skall framgå att det är en framtidsfullmakt. En fullmakt av detta slag skall bevittnas av två personer varav ingen får vara den som erhåller fullmakten. Den dag fullmaktshavaren anser att fullmakten bör träda ikraft gör denne en ansökan till tingsrätten om att framtidsfullmakten skall träda ikraft.

Har du tillgångar i utlandet, till exempel Spanien kan du behöva en fullmakt som gäller i Spanien med för framtida angelägenheter.

Kontakta oss på LR Advokater så hjälper vi dig med Din framtidsfullmakt.

Har du tillgångar i Spanien men inget testamente som gäller i Spanien bör Du upprätta ett sådant. Vi hjälper Dig.

© LRAdvokater 2021 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.