Kallelse till bolagsstämma i mitt spanska bolag på Teneriffa

Det är nu många som får kallelser till bolagsstämmor i spanska bolag som är ägare till certifikat eller lägenheter på Teneriffa. Du kanske funderar på hur du skall göra. Skall du närvara själv? Kanske sätta någon i ditt ställe/ett ombud, eller vågar du låta bolaget som sköter anläggningen företräda dig?

Dessa och många andra frågor vet vi många ägare till bolagsandelar brottas med nu. Många har samtidigt nåtts av ny information om status på ELPP (Excel Overseas Lodging Participation Programme). Många har upptäckt att enligt avtal bestämda ersättningar inte har betalats eller inte betalats i tid. Andra vid försäljningstillfället utlovade egenskaper om produkten har inte infriats. Nyttjande av tid i köpt anläggning/lägenhet har drastiskt förändrats.

Vi vet att många kontaktas av tidigare säljare av de ursprungliga produkterna och att stor osäkerhet råder om hur man bör förfara nu. 

Vi finns här på vårt kontor på Gran Canaria och är gärna ert juridiska stöd, vi samarbetar dessutom med advokatbyråer i Sverige. Kontakta oss gärna för ett kostnadsfritt förutsättningslöst samtal. Eller sänd ett mejl.

© LRAdvokater 2022 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.