Timeshare och andra semesterprodukter - investeringsfällor 2018

2019-01-15

Under 2018 kontaktades vi av många skandinaviska kunder som gått i olika investeringsfällor i Spanien. Det överlag vanligaste har varit köp av semesterveckor/andelsveckor i semesteranläggningar på kanarieöarna och solkusten.

Kunderna har kontaktats av försäljare under sina semestrar och bjudits in till informationsträffar. Under dessa träffar har olika investeringsupplägg presenterats. Kunderna har fått information om att det varit köpläge i en viss anläggning och man har förletts att tro att man kan räkna hem en vinst på 50-100 procent inom några få år. Under tiden fram till försäljning skall kunderna kunna nyttja anläggningen för de veckor de köpt. Säljarna har i princip lovat att kunna sälja kundernas veckor när den nya återförsäljningsavdelningen eller det nya säljkontoret öppnar upp. 

Verkligheten är dock en helt annan än vad säljarna låtit påskina under säljmötena. De veckor som kunderna köpt i tro och hopp om en god investering låter sig inte säljas i första taget. Det existerar ingen andrahandsmarknad för andelsveckor (timeshare). Det finns säljare av andelsveckor men i princip inga köpare så löften om goda möjligheter till framtida vinster är nonsens. I en del fall har kunder förletts att tro att genom köp i andra anläggningar eller av ytterligare veckor blir deras andelsveckor lättare att sälja.

Uppgifter om att man skall öppna upp säljkontor för återförsäljning av semesterveckor har visat sig vara bluff.

Kundernas situation idag är den att man förvärvat andelsveckor som man upptäckt att man inte kan avyttra med vinst, eller avyttra över huvud taget. -Att man är bunden att betala en årlig underhållsavgift som säljarbolaget helt styr över, – att man inte har någon insyn i ägarföreningen i den mån sådan existerar – att man i många fall är bunden på livstid i avtalet.

Vi driver ett stort antal ärenden av denna typ. Det enda du som kund behöver göra är att förse oss med dina avtal för att ge dig en analys över vilka möjligheter Du har att ta dig ur Ditt avtal. 

Har du avtal som innefattar något av följande villkor bör du kontakta oss.
-Avtal utan tidsbegränsning
-Obestämd andelsvecka
-Förskottsbetalning inom ångerfrist
-Avtal som saknar information om ångerfrist

© LRAdvokater 2022 - Webbsidan skapad av variavista.es - Alla rättigheter reserverade.